V lásce a umění se nedá opisovat, každý se musí vyjádřit po svém.“